Consumentenbond erkent verbeterde veiligheid van kipfilet

De Consumentenbond concludeert terecht, dat het probleem van salmonella op kip nagenoeg is opgelost dankzij jarenlange inspanningen van de pluimveesector. Resistentie van bacteriën (ESBL’s) tegen antibiotica is een belangrijk aandachtspunt. De komende tijd neemt de pluimveesector aanvullende maatregelen om het gestelde doel van 50% reductie in 2013 te behalen en na 2013 het antibioticagebruik nog verder terug te dringen.

Boeren en tuinders voorop met productie duurzame energie

“De agrarische sector loopt met de productie van duurzame energie in ons land voorop. Er is alle aanleiding om dergelijke investeringen op en rond het agrarisch erf te blijven stimuleren omdat boeren en tuinders alles in huis hebben om deze vooraanstaande positie uit te bouwen.” Dit zegt Eric Douma, dossierhouder Klimaat en Energie van LTO Nederland, naar aanleiding van de woensdag 25 januari 2012 gepresenteerde ‘Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 2011’, die Wageningen UR-LEI en Agentschap NL hebben uitgevoerd.

LTO Nederland tekent intentieverklaring verantwoorde soja

LTO Nederland bestuurder Hans Huijbers (Duurzaam Ondernemen) heeft zijn handtekening gezet onder de ‘Intentieverklaring voor ketentransitie naar verantwoorde soja’. Daarmee ondersteunt LTO de stappen die gezet gaan worden om vanaf 2015 alleen nog volledig verantwoord geteelde soja te gebruiken onder meer als grondstof voor veevoer. Om deze ambitie waar te maken wordt een kwaliteitsysteem voor de productie van soja opgesteld.

LTO kiest voor groene groei bij Europees landbouwbeleid

LTO Nederland reageert teleurgesteld op de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Europese landbouwbeleid 2014-2020. ’Met dit nieuwe beleid worden oude wegen ingeslagen, die onvoldoende raakvlak hebben met modern ondernemerschap in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Alders brengt evenwicht in debat over toekomst veehouderij

‘De commissie Alders is er in geslaagd om evenwicht en nuchterheid te brengen in het maatschappelijk debat over de toekomst van de veehouderij. De discussie over de toekomstige veehouderij spitst zich meer op de wijze waarop dieren worden gehouden en de omgeving

Varkenshouderij heeft niets te verbergen

De Nederlandse varkenshouderij heeft niets te verbergen en wil dat laten zien aan een breed publiek. De sector staat wereldwijd aan de top op het gebied van ondernemerschap, vernieuwing, welzijn, milieu en tal van andere aspecten. “De belangstelling voor wat wij doen, is nog nooit zo groot geweest als nu.

Staatssecretaris Bleker geeft stevig signaal aan de veehouderij

LTO Nederland begrijpt de waarschuwing van staatssecretaris Bleker aan de dierenartsen dat zij in 2013 geen antibiotica meer mogen verkopen als het gebruik in de veehouderij niet met de helft is teruggedrongen. “Het is nog eens een signaal dat we alles op