Consumentenbond erkent verbeterde veiligheid van kipfilet

De Consumentenbond concludeert terecht, dat het probleem van salmonella op kip nagenoeg is opgelost dankzij jarenlange inspanningen van de pluimveesector. Resistentie van bacteriën (ESBL’s) tegen antibiotica is een belangrijk aandachtspunt. De komende tijd neemt de pluimveesector aanvullende maatregelen om het gestelde doel van 50% reductie in 2013 te behalen en na 2013 het antibioticagebruik nog verder terug te dringen.

Lees meer

Boeren en tuinders voorop met productie duurzame energie

“De agrarische sector loopt met de productie van duurzame energie in ons land voorop. Er is alle aanleiding om dergelijke investeringen op en rond het agrarisch erf te blijven stimuleren omdat boeren en tuinders alles in huis hebben om deze vooraanstaande positie uit te bouwen.” Dit zegt Eric Douma, dossierhouder Klimaat en Energie van LTO Nederland, naar aanleiding van de woensdag 25 januari 2012 gepresenteerde ‘Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 2011’, die Wageningen UR-LEI en Agentschap NL hebben uitgevoerd.

Lees meer

LTO Nederland tekent intentieverklaring verantwoorde soja

LTO Nederland bestuurder Hans Huijbers (Duurzaam Ondernemen) heeft zijn handtekening gezet onder de ‘Intentieverklaring voor ketentransitie naar verantwoorde soja’. Daarmee ondersteunt LTO de stappen die gezet gaan worden om vanaf 2015 alleen nog volledig verantwoord geteelde soja te gebruiken onder meer als grondstof voor veevoer. Om deze ambitie waar te maken wordt een kwaliteitsysteem voor de productie van soja opgesteld.

Lees meer