Eerste in dementie gespecialiseerde organisatie in Amsterdam

Op 15 maart start KwaliteitszorgDementie in Amsterdam. Deze nieuwe organisatie heeft als doelstelling om mensen bij wie dementie is vastgesteld of wordt vermoed, en hun naasten, te helpen zo lang en zo prettig mogelijk thuis te blijven wonen. Met een zo hoog mogelijke ‘kwaliteit van leven’.