Kunst is goed voor ouderen

Kunstbeoefening is een bron van expressie en zingeving voor ouderen (65+) en heeft een positieve impact op meerdere levensterreinen, zoals gezondheid en sociale contacten. Dit toont het onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) aan. LESI onderzocht het thema ouderen en kunstbeoefening in opdracht van Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, en de ouderenfondsen RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Lees meer

Overweldigende belangstelling conferentie Ouderen en Kunstbeoefening

Vanwege de overweldigende belangstelling voor de conferentie Ouderen en Kunstbeoefening, die 20 januari 2012 plaatsvindt, moet organisator Kunstfactor uitwijken naar een grotere locatie. Het thema Kunstbeoefening door senioren blijkt enorm te leven in zowel de sector zorg- en welzijn- als in de kunst- en cultuursector.

Lees meer