Verbod apotheek bij dierenarts is zinloze maatregel

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is zeer teleurgesteld over de strekking van de motie die Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zal indienen.

koeien

In de motie wordt voorgesteld de apotheek te ontkoppelen van de dierenartsenpraktijk om op die manier het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij terug te dringen. Schouw gaat ervan uit dat dierenartsen antibiotica voorschrijven op zakelijke in plaats van veterinaire gronden.

Lees meer

Richtlijn Bacteriële huidinfecties bij hond en kat is vastgesteld

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, heeft een derde richtlijn vastgesteld voor veterinair handelen. Het gaat om de Richtlijn Bacteriële huidinfecties bij hond en kat.

Zagaramateb, Kat van de wereld

De aanbevelingen in deze richtlijn geven de dierenarts een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van bacteriële pyodermie (huidontsteking) bij hond en kat. De nadruk ligt op een correcte toepassing van diagnostische methodes om de betrokken bacteriën in kaart te brengen, de kans op herhaling te verminderen, en op zorgvuldige therapiekeuze.

Lees meer

Eerste Landelijke Open Dag Dierenartsen op 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober 2012 wordt de eerste Landelijke Open Dag Dierenartsen georganiseerd met als thema ‘Dierenarts in 3D: deskundig, dienstverlenend en duurzaam’. Ruim 150 dierenartsenpraktijken doen mee en laten zien hoe de dierenartsen in Nederland zorgen voor mens en (huis)dier. Zij organiseren van alles: van kleurwedstrijd tot rondleiding, van lezingen tot knuffelspreekuren.

Lees meer

Eerste Landelijke Open Dag Dierenartsen 6 oktober 2012

De eerste Landelijke Open Dag voor Dierenartsen wordt zaterdag 6 oktober 2012 georganiseerd met als thema ‘Dierenarts in 3D: deskundig, dienstverlenend en duurzaam’. Verspreid over het land doen dierenartsenpraktijken hun deuren open om te laten zien hoe de dierenartsen in Nederland zorgen voor mens en (huis)dier.

Lees meer

Dierenartsen positief over huisdierverzekeringen

Volgens de KNMvD, de belangenvereniging voor dierenartsen, zouden veel meer huisdiereigenaren een verzekering voor hun huisdier moeten afsluiten dan nu het geval is. Het is namelijk de taak van de dierenarts om bij de behandeling van (huis)dieren uit te gaan van diergezondheid en dierenwelzijn.

Lees meer

Dierenartsen willen toezichthouder om antibioticagebruik terug te dringen

De dierenartsen presenteren een plan voor de oprichting van een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA): een onafhankelijke toezichthouder die gegevens over antibioticagebruik in Nederland analyseert en beoordeelt en die in het uiterste geval straffen kan opleggen. Doel is het gebruik van antibiotica in de dierhouderij snel en drastisch omlaag te brengen om zo antibioticaresistentie tegen te gaan. Doordat bacteriën resistent worden tegen antibiotica dreigen er grote risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren.

Lees meer