“Kabinet mag dove jongeren niet in de kou laten staan”

Het doveninternaat van Koninklijke Kentalis in Haren (Groningen) en verontruste ouders van dove kinderen hebben minister A. Rouvoet (OCW/Jeugd en Gezin) ingeroepen om zo een einde te maken aan geschuif tussen departementen met de belangen van een groep dove jongeren.