Een jaar lang gratis wonen als student

In samenwerking met het ministerie van BZK ontwikkelt Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, een landelijke monitor voor studentenhuisvesting.

Dit is een van de actiepunten uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting dat eind 2011 ondertekend werd door toenmalig minister Donner.