65-plussers verdienen bij door andere senioren te ondersteunen

De financiële positie van de grootste pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van dit jaar wederom verslechterd. De pensioenen van talrijke gepensioneerden worden dan ook naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd gekort. 65-jarige Nederlanders kunnen echter de achteruitgang van hun pensioen aanvullen door hun eigen leeftijdsgenoten als professionele mantelzorger te ondersteunen.

Lees meer