Brandweerlieden genieten het meeste vertrouwen

Een wereldwijde studie van GfK Verein naar het vertrouwen in beroepsgroepen toont aan dat brandweerlieden het meeste vertrouwen genieten.

Brandweermannen, brand blussen

In 15 van de 25 onderzochte landen eindigt dit beroep bovenaan de lijst, gevolgd door verpleegkundigen, artsen en leraren. Politici worden wereldwijd het minst vertrouwd.

Patiënten ervaren grote verschillen tussen ziekenhuizen

De Nederlandse zorgconsument ervaart de ziekenhuizen zeer divers als het gaat om zaken als kwaliteit, bereikbaarheid en bejegening. Meer dan 95% heeft een duidelijke voorkeur voor een ziekenhuis als zij daar om medische redenen heen zouden moeten. Meer dan 80% geeft aan dat deskundigheid en kwaliteit het meest van invloed is bij de keuze van een ziekenhuis. Bereikbaarheid is de tweede bepalende factor op basis waarvan mensen hun keuze maken.

Nederlanders kritisch over marktwerking in de zorg

Een ruime meerderheid van de verzekerden (63%) vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten en dat de overheid weer een meer sturende rol zou moeten hebben. Dit blijkt uit de resultaten van de Monitor Marktwerking Zorg 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK.