IKNL ook expertisecentrum palliatieve zorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is door het ministerie van VWS aangewezen als landelijk expertise centrum palliatieve zorg. Als genezing niet meer mogelijk is, staan kwaliteit van leven en sterven voorop. IKNL biedt advies op maat, richtlijnen en bij- en nascholing. Zorgverleners hebben nu een landelijk aanspreekpunt voor actuele en betrouwbare informatie over de behandeling van hun patiënten.

Lees meer

In 2010 bijna 100.000 keer diagnose kanker

Het aantal nieuwe patiënten met kanker is in het eerste decennium van de 21ste eeuw met 36% toegenomen, van 70.300 naar 95.500 per jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)*. Bijna 100.000 mensen krijgen jaarlijks te horen dat ze kanker hebben. “De vergrijzing en de leefgewoonten spelen een belangrijke rol bij de toename”, stelt Otto Visser, senior adviseur registratie en onderzoek bij IKNL.

Lees meer