Verminderde beschikbaarheid van medicijn clobazam

Het medicijn clobazam is tijdelijk minder beschikbaar in Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseren daarom apothekers en apotheekhoudende huisartsen om patiënten tijdelijk voor maximaal één maand medicatie mee te geven. Op die manier blijft het medicijn beter beschikbaar. Clobazam Clobazam wordt gebruikt voor de behandeling … Lees meer

Wijkverpleging biedt meestal goede zorg thuis

De wijkverpleging biedt mensen thuis meestal goede en veilige zorg die past bij hun persoonlijke situatie. Dat wordt wel steeds moeilijker door het personeelstekort in de zorg. En doordat ouderen langer thuis blijven wonen. De zorg die zij nodig hebben wordt ook steeds intensiever. De wijkverpleging zet alle zeilen bij. Sommige kleine zorgaanbieders blijven onder … Lees meer

Zo min mogelijk dwang in ambulante zorg, maar als het toch gebeurt niet altijd goed

Zorgverleners in de ambulante zorg – thuis of bijvoorbeeld in de dagbesteding – proberen zo min mogelijk dwang toe te passen. Maar zij vinden het lastig om te bepalen wanneer iets wel of geen dwang is. Wanneer ‘actief stimuleren’ over gaat in dwang. Het risico is dat dwang wordt toegepast zonder dat de zorgverleners daarbij … Lees meer

Kraamzorg thuis goed en veilig, wel last van tekort aan personeel

kraamzorg, baby houdt vinger vast.

Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt een gezin soms iets korter kraamzorg dan normaal, omdat het personeel weer ergens anders nodig is. Ook krijgt een gezin vaker te maken met verschillende … Lees meer

Afspraken om risico op tekorten medische hulpmiddelen te verkleinen

Binnen Europa zijn er afspraken gemaakt om een dreigend tekort aan medische hulpmiddelen te verkleinen. Dit tekort dreigt te ontstaan door de invoering van de MDR, de nieuwe verordening van medische hulpmiddelen. Europese Commissie De Europese Commissie bereidt een voorstel voor een wijziging van de MDR voor en heeft daarnaast met de EU-lidstaten afspraken gemaakt … Lees meer

Goede zorg is duurzame zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zet duurzaamheid hoog op haar agenda. De toezichthouder roept partijen in de gezondheidszorg en jeugdhulp actief op om aan te kloppen als zij drempels ervaren die duurzaamheid in de weg staan. Drempels die de IGJ wellicht kan wegnemen. De IGJ opent daarvoor een speciaal contactpunt, waar zij antwoord geeft op … Lees meer

Toezicht aanhouden geneesmiddelenvoorraden

Op 1 januari 2023 treedt de beleidsregel ‘aanhouden geneesmiddelenvoorraden’ in werking. Daarin staat dat diverse partijen in de farmaceutische industrie moeten zorgen voor een aantal weken voorraad van geneesmiddelen. De verplichting om voldoende voorraad van medicijnen aan te houden gold al langer, maar deze begrippen worden nu verduidelijkt. In een brief aan de brancheorganisaties heeft … Lees meer