Betere zorg voor ggz-cliënt

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt geld beschikbaar voor twee onderzoeken gericht op verbeteringen in de zorg voor ggz-cliënten. Deze cliënten komen nu niet altijd direct op het juiste zorgadres terecht, omdat het soms onduidelijk is welk type zorg voor welke cliënt geschikt is.

Eén onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit. Het tweede onderzoek is een initiatief van de Stichting Topklinische GGz. Beide onderzoeken gaan naar verwachting in juni van start.

ZegelGezond waardeert online gezondheidsinformatie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars lanceert woensdag 31 augustus 2011 de Stichting ZegelGezond Nederland. ZegelGezond is een waarderingssysteem voor online publieksinformatie over ziekte en gezondheid.