Nieuwe kliniek voor zware psychiatrische stoornissen

GGZ-instelling Inforsa opent vandaag een gesloten kliniek voor mensen met zeer zware psychiatrische stoornissen. De kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) richt zich op mensen die in de reguliere GGZ niet verder geholpen kunnen worden vanwege de complexiteit van hun stoornis of gedragsproblematiek. Inforsa verwacht deze mensen te kunnen helpen aan de hand van langdurige zorg in combinatie met een orthopedagogische benadering; een behandeling die in de reguliere GGZ nog niet wordt toegepast.

Lees meer