Indigo start cursus ‘runningtherapie’

In april 2011 start Indigo Preventie met de cursus ‘runningtherapie’. De cursus is bedoeld voor mensen die last hebben van lichte tot matige gevoelens van somberheid, angst of stress. Door te hardlopen worden deze gevoelens overwonnen.