‘Elk kind telt’ over de transitie in de jeugdzorg

Is de transitie in de jeugdzorg niets meer dan een verkapte bezuiniging? Of zal het de jeugdzorg juist ten goede komen, omdat gemeenten dichter bij hun burgers staan en dus beter kunnen bepalen wat ouders en kinderen nodig hebben?

Over deze en aanverwante vragen zal gediscussieerd worden tijden de conferentie ‘Elk kind telt’ die op 29 maart 2012 wordt gehouden in Sociëteit De Vereeniging in Den Haag.

Lees meer

Humanitas ondersteunt kinderen van gedetineerde moeders

Als moeders in de gevangenis terecht komen breekt er voor veel kinderen een moeilijke tijd aan. Om deze kinderen te ondersteunen, en maatschappelijke uitval van de kinderen te voorkomen, heeft Humanitas besloten om van start te gaan met het project ‘Humanitas, wie let er op de kleintjes’. De aftrap van dit nieuwe initiatief vindt plaats op 19 januari 2012 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas.

Lees meer

Pratenoververlies.nl nieuwe online hulpsite

Op 19 november 2011 hebben Humanitas en Yarden de nieuwe website www.pratenoververlies.nl gelanceerd. Op deze site kunnen nabestaanden chatten over het verlies van een dierbare. Veel mensen vinden het moeilijk om over de dood van een dierbare te praten. De omgeving toont weinig begrip, of men wil mensen niet tot last zijn. Op de website Pratenoververlies.nl kan vertrouwelijk en anoniem met een vrijwilliger worden gechat over verlies en rouw.

Lees meer