Het Roessingh zet vernieuwende vorm van fondsenwerving op

Door de toenemende bezuinigingen en de stijgende kosten in de zorgsector wordt het voor zorginstellingen steeds moeilijker om extra’s te financieren.

Steun Het Roessingh bij het creëren van meerwaarde voor de revalidant

Dit was voor revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede aanleiding om zich te onderscheiden en in te zetten op een vernieuwende vorm van actieve fondsenwerving.

Het Roessingh geselecteerd voor nieuw project oncologische revalidatie

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is als een van de zes revalidatiecentra geselecteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland om deel te nemen aan het implementatietraject voor de nieuwe IKNL-richtlijn Oncologische Revalidatie.

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede

Het Roessingh fungeert hiermee als voorloper. De opgedane kennis wordt tijdens dit project gedeeld met andere revalidatieinstellingen in Nederland eerstelijns praktijken in het werkgebied van Het Roessingh.