Ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden reumatoïde artritis

Op vrijdag 19 oktober 2012 verdedigt Rosemary Dubbeldam, onderzoeker bij Roessingh Research and Development, haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit van Twente in Enschede. Het doel van haar promotieonderzoek is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de veranderingen in de voet en enkel gewrichtsbewegingen van patiënten met reumatoïde artritis ten opzichte van gezonde proefpersonen.

Lees meer

Caire.nu brengt revalidanten en vrijwilligers in contact

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is een van de eerste organisaties die gebruik maakt van een online ontmoetingsportaal waarbij revalidanten en vrijwilligers met elkaar in contact kunnen komen. Caire.nu heeft dit online hulpnetwerk voor mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers ontwikkeld.

Lees meer

Roessingh to go! biedt oplossingen bij voetproblemen op één adres

Roessingh Revalidatie Techniek en Podotherapie Oost-Nederland starten per 1 mei 2012 in Almelo en Enschede Roessingh to go! een samenwerking op het gebied van voetzorg, waarbij alle disciplines betrokken zijn.

Door deze samenwerking is Roessingh to go! in staat laagdrempelig en directe oplossingen te bieden voor voet- en mobiliteitsproblemen.

Lees meer

Het Roessingh zet vernieuwende vorm van fondsenwerving op

Door de toenemende bezuinigingen en de stijgende kosten in de zorgsector wordt het voor zorginstellingen steeds moeilijker om extra’s te financieren.

Steun Het Roessingh bij het creëren van meerwaarde voor de revalidant

Dit was voor revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede aanleiding om zich te onderscheiden en in te zetten op een vernieuwende vorm van actieve fondsenwerving.

Lees meer

Het Roessingh geselecteerd voor nieuw project oncologische revalidatie

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is als een van de zes revalidatiecentra geselecteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland om deel te nemen aan het implementatietraject voor de nieuwe IKNL-richtlijn Oncologische Revalidatie.

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede

Het Roessingh fungeert hiermee als voorloper. De opgedane kennis wordt tijdens dit project gedeeld met andere revalidatieinstellingen in Nederland eerstelijns praktijken in het werkgebied van Het Roessingh.

Lees meer