Gewelddadige huwelijken in Afghanistan

Nergens komt huiselijk geweld zoveel voor als in Afghanistan. Voortdurende onveiligheid en strijd hebben de economische situatie ernstig verslechterd. Hierdoor kunnen mannen hun rol als kostwinner niet meer vervullen, komen traditionele manieren om conflicten op te lossen onder druk te staan, en zoeken mannen andere manieren om gezag af te dwingen.

Lees meer