Project Sarah van start

Taboe op borstkanker doorbreken bij allochtone vrouwen

De opkomst bij het bevolkingsonderzoek borstkanker onder allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is van oudsher laag en daalt. Het taboe op borstkanker en een gebrek aan kennis over deze ziekte zijn belangrijke oorzaken. Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen om hier iets aan te doen: project Sarah. Mevrouw Aboutaleb-Erahoutan is ambassadrice

High tea voor Parkinsonpatiënten Havenziekenhuis

Op woensdag 11 april 2012 is het Wereld Parkinsondag. Het Havenziekenhuis wil deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert daarom voor haar patiënten met de ziekte van Parkinson, hun partners en andere begeleiders een high tea op 11 april 2012.

Naast thee en bijbehorend lekkers is er ook een informatiemarkt met diverse standjes over de ziekte van Parkinson. Verder wordt er een bingo georganiseerd met leuke prijzen en er is een demonstratie salsadansen.

Bijzondere Sinterklaas op veiligheidsbezoek bij Rijnmondse ziekenhuizen

Op maandag 5 december 2011 om 12.00 uur kregen zes ziekenhuizen in het Rijnmondgebied een bijzondere mystery guest op bezoek. In het kader van de maandelijkse sirene acties voor medewerkers rondom patiëntveiligheid bezochten de bestuurders van deze ziekenhuizen één van de andere ziekenhuizen in Sinterklaaspak.

Wachtkamertelevisie Havenziekenhuis

Sinds half november 2011 wordt de wachttijd van patiënten van het Havenziekenhuis veraangenaamd met wachtkamertelevisie bij de poliklinieken Chirurgie, Longziekten & Tuberculose, Orthopedie en Urologie. Patiënten kunnen kijken naar een uitzending van 20 minuten. Aan bod komen achtereenvolgens algemene informatie over het ziekenhuis, informatie over de poliklinieken, nieuws en het weer.

Speciale allergieweek bij KinderHaven van het Havenziekenhuis

Polikliniek KinderHaven organiseert van 29 augustus tot en met 1 september 2011 een speciale allergieweek en een kinderneurologiedag. Ook wordt op woensdag 31 augustus het driejarig bestaan van deze polikliniek voor astma, allergie, eczeem en kinderneurologie van het

Taalles op recept bij het Havenziekenhuis

Sinds begin augustus kunnen patiënten van het Havenziekenhuis ook een recept voor een taalcursus voorgeschreven krijgen door hun medisch specialist. Patiënten die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen dit jaar nog gratis deelnemen aan zo’n door de gemeente georganiseerde cursus.