Nieuwe behandeling bij hypertensie

Hypertensieteam HagaZiekenhuis

Voor patiënten die een veel te hoge bloeddruk hebben en die op medicatie niet voldoende reageren is er in de toekomst mogelijk een oplossing. Radioloog Lukas van Dijk en internist Irene van der Meer van het HagaZiekenhuis hebben onlangs in wereldwijd studieverband (CALM-FIM studie) bij een patiënt met succes een stent geplaatst in de halsslagader. … Lees meer

HagaZiekenhuis boekt positief resultaat over 2009

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft over 2009 een positief resultaat behaald van circa 5,4 miljoen euro. In 2008 was het resultaat 3,9 miljoen euro. Het operationele resultaat over 2009 bedroeg 3 miljoen euro positief. Ten opzichte van 2008 is het operationele resultaat sterk verbeterd door enerzijds een hogere omzet en anderzijds een betere beheersing van de kosten.

Lees meer