Breng eens een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana in Leiden

Johannes Thysius (1622-1653) bouwde in zijn korte leven een grote collectie boeken op. In zijn testament bepaalde hij dat zijn bibliotheek bewaard moest blijven ‘tot publycque dienst der studie’. En speciaal daarvoor werd een pand gebouwd met als gevolg, dat Leiden nu een complete 17e-eeuwse particuliere bibliotheek heeft, de Bibliotheca Thysiana.

Lees meer