Medisch specialisten en verpleegkundigen massaal op typecursus

Met de komst van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is er een ware run ontstaan van medisch specialisten en verpleegkundigen die blind willen leren typen. Deze keuze is vaak tweeledig. Enerzijds willen de specialisten efficiënt gebruik kunnen maken