Vroegtijdige signalering oogziekte glaucoom belangrijk

Vroegtijdige signalering van de oogziekte glaucoom is van groot belang. Alleen dan kan blijvende schade aan het oog worden voorkomen. Zaterdag 6 maart was het Glaucoomdag in Nederland. Opnieuw benadrukte de Glaucoomvereniging dat de groei van het aantal patiënten met de oogaandoening exponentieel is. Binnen tien jaar is het aantal glaucoompatiënten met 30% toegenomen ten opzichte van het jaar 2000. Risicogroepen zijn mensen van 45 jaar en ouder, mensen met een donkere huidskleur of mensen met glaucoom in de familie.

Lees meer