Stimuleren arbeidsdeelname mensen met psychische aandoening

UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten. De organisaties hebben maandag 16 april 2012 een overeenkomst ondertekend die de samenwerking bekrachtigt.

Bezuinigingen ggz veroorzaken waterbedeffect

De eerder aangekondigde bezuinigingen van bijna 600 miljoen euro op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn onverkort overgenomen in de miljoenennota 2012. GGZ Nederland vindt dat een zeer slechte zaak. De meest verbijsterende maatregel is de invoering van een eigen bijdrage voor patiënten.

GGZ Nederland teleurgesteld over uitwerking motie

Dinsdag 26 juli 2011 heeft de minister in een brief de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de uitwerking van de motie van Van der Staaij/Bruins Slot om het risico op zorgmijding te beperken en de meest kwetsbare groepen te ontzien.

Terugdringen dwang en drang in psychiatrie

GGZ Nederland en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) gaan samenwerken om de toepassing van dwang en drangmaatregelen bij patiënten in de psychiatrie met ernstig probleemgedrag terug te dringen. Beide organisaties hebben hiermee in de praktijk al veel kennis en ervaring opgedaan.

GGZ Nederland weigert medewerking inning eigen bijdrage

Demissionair minister Klink stuurde maandag 6 september een brief aan de Tweede Kamer met als boodschap dat de eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz alsnog doorgaat. GGZ Nederland ziet grote bezwaren tegen deze maatregel.