Samenwerking bestrijding zoönosen vastgelegd

Tijdens het internationale Q-koorts symposium op 7 juni 2012 ondertekenen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), GGD Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het RIVM een convenant. Daarin is bekrachtigd op welke manier deze partijen in de toekomst samen willen werken om de bestrijding van ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden (zogenaamde zoönosen) efficiënt aan te pakken.

Les over relaties en seksualiteit

In de week van 19 t/m 23 maart 2012 is de jaarlijkse landelijke ‘Week van de Lentekriebels’. Tijdens deze nationale projectweek geven 350 scholen in het basisonderwijs elke dag les over relaties en seksualiteit.

Steeds meer basisscholen zien het belang van relationele en seksuele vorming bij kinderen. Kinderen ontwikkelen tijdens deze periode steeds meer interesse op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Hen op een leuke manier hierin stimuleren en begeleiden kan helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en goede vaardigheden op dit terrein.

‘Minister Schippers neem verantwoording rond vermijdbare ziekten’

GGD Nederland is teleurgesteld dat minister Schippers de aanbevelingen van de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) voor het terugdringen van ziekte niet overneemt.

De Raad constateert dat bijna de helft van ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen en kanker vermijdbaar zijn of in elk geval pas op latere leeftijd optreden als er meer aan preventie zou worden gedaan. Ed d’Hondt, voorzitter GGD Nederland: “Ik vind het ongepast dat de minister van Volksgezondheid de aanbevelingen naast zich neerlegt en zich daarmee onttrekt aan haar systeemverantwoordelijkheid. GGD Nederland roept de Tweede Kamer op om maandag 5 maart 2012 tijdens het debat met de minister alsnog de aanbevelingen om te zetten in beleid.”

Verzameldwang, een onderschatte aandoening

Verzameldwang (hoarding in het Engels) is een probleem waar verpleegkundigen van de GGD steeds vaker mee te maken hebben. Hoarders bewaren zo veel dat hun huis nog nauwelijks leefbaar is. Hun gedrag bedreigt niet alleen hun eigen gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook die van medebewoners en de omgeving. In de Nieuwsuur-uitzending van 4 januari 2012 geeft onder meer José van Beers van GGD Zuid-Holland Zuid haar kijk op hoarding.

‘Om meisjesbesnijdenis te stoppen, is samenwerking nodig’

GGD Nederland organiseerde dinsdag 22 november 2011 het netwerkcongres ‘Om meisjesbesnijdenis te stoppen, is samenwerking nodig’ in nauwe afstemming met Pharos. 120 deelnemers, waaronder verloskundigen, gemeente-ambtenaren, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en sleutelpersonen uit de doelgroep bezochten deze middag.

Kinderboekenweek: helden – in opvoeding?

Het thema Helden van komende Kinderboekenweek (5 tm 15 oktober 2011) gaat over dapper durven zijn. GGD Hollands-Noorden en lokale bibliotheken grijpen dit onderwerp aan om ouders bij te praten over positieve opvoeding.