Pneumokokkenvaccinatie succesvol

Opname in het Rijks­vac­ci­na­tie­pro­gram­ma van pneumo­kok­ken­vac­ci­na­tie voor zui­ge­lin­gen heeft geleid tot een sterke daling van pneumo­kok­ken­ziek­te. Onlangs zijn er, ter ver­van­ging van het huidige vaccin, nieuwe vaccins met bredere dekking be­schik­baar gekomen.

Hielprikscreening cystic fibrosis invoeren

In 2005 con­sta­teer­de de Ge­zond­heids­raad dat pas­ge­bo­re­nen scree­nen op cystic fi­bro­sis (taais­lijm­ziek­te) ge­zond­heids­winst op­le­vert. Met de daad­wer­ke­lij­ke in­voe­ring diende toen­ter­tijd nog gewacht te worden omdat de toe­rei­kend­heid van de scree­nings­me­tho­den nog niet was aan­ge­toond.