Burgers zelf verantwoordelijk voor hun welbevinden

Burgers en organisaties van de stad Maastricht zullen in de toekomst, nog meer dan nu, gebruik moeten maken van hun eigen vitaliteit om de kwaliteit van leven in de Maastrichtse samenleving te garanderen. De eigen menskracht van bewoners en het bundelen van krachten van verenigingen, organisaties en bedrijven vormen de motor om de sociale ambitie van de stad in te vullen.

Lees meer

100.000 euro beschikbaar voor groene ideeën in Maastricht

De gemeente Maastricht stelt een bedrag van €100.000,- beschikbaar voor duurzame ideeën van verenigingen, instellingen, stichtingen en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Deze Duurzaamheidimpuls moet partijen prikkelen om op een innovatieve manier met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Partijen maken met een vernieuwend duurzaam initiatief of ‘groen’ idee kans op een bijdrage van maximaal 25 procent (met een maximum van 10.000,- euro) voor de uitvoering van hun idee.

Lees meer

Aanpak buurtoverlast Maastricht Noordoost werpt vruchten af

In zomer van 2011 werd in Maastricht Noordoost een duidelijke toename van buurtoverlast waargenomen. Dat heeft per september 2011 geresulteerd in een nieuwe gezamenlijke aanpak van de problematiek door alle betrokken instanties.

De nieuwe aanpak is nu een half jaar van kracht en de conclusie mag worden getrokken dat de nieuwe aanpak vruchten afwerpt. Er is sprake van aanzienlijk minder buurtoverlast. Dat de aanpak succes heeft wordt onderschreven door zowel bewoners als betrokken instanties.

Lees meer

Maastricht krijgt zestien oplaadpunten voor elektrische auto’s

In 2012 worden er in Maastricht zestien oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd. Deze zestien zogenaamde e-laadpunten worden verspreid over negen locaties in de stad. Bij deze punten kunnen bezitters van een elektrische auto hun auto ‘voltanken’ met groene stroom. De eerste oplaadpunten moeten nog in het eerste kwartaal van 2012 in gebruik zijn genomen. De oplaadpunten worden beschikbaar gesteld en geëxploiteerd door de stichting e-laad. Dit is een stichting die landelijk een pilot uitvoert en aan steden oplaadpunten ter beschikking stelt. Bezitters van een elektrische auto kunnen via de website van de stichting (www.e-laad.nl) een zogenaamde oplaadpas aanvragen. Met deze pas van de stichting e-laad kunnen ze tegen betaling gebruik maken van alle oplaadpunten in Nederland.

Lees meer

Jeugdsportfonds Maastricht biedt kinderen kansen om te sporten

Sinds januari 2012 heeft de Gemeente Maastricht een jeugdsportfonds. Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen kunnen een beroep doen op het fonds om te kunnen sporten. Met deze maatregel wil de gemeente de drempel voor kinderen om te gaan sporten zo laag mogelijk maken. Het jeugdsportfonds komt tot stand door bijdragen van de Gemeente, Jeugdsportfonds Limburg, de Rabobank Maastricht en de Junior Kamer Maastricht.

Lees meer