Enschede vraagt jouw mening over innovatief en slim reizen

Enschede werkt aan slimme, innovatieve toepassingen om het reizen in, van en naar de stad te verbeteren. De vraag hoe sociale netwerken en apps mensen kunnen bewegen om (milieu)bewuster en veiliger te reizen staat centraal in het Europese project SUNSET (Sustainable Social Networking Services for Transport).

Om producten te kunnen ontwikkelen die echt een verschil maken is het nodig te weten hoe reizigers hierover denken. Inwoners van Enschede en mensen die vaak in of naar Enschede reizen kunnen op enschede.nl/sunset de enquête invullen of zich aanmelden voor focusgroepen.

Lees meer

Enschede kiest maatregelen om fietsgebruik te stimuleren

De gemeente Enschede wil het fietsgebruik de komende jaren flink laten toenemen. Bij verplaatsingen tot 7,5 kilometer lengte wordt nu in 34% van de gevallen de fiets gebruikt. Het college wil dit percentage verhogen. Daarom stelt zij in de nieuwe Fietsvisie een aantal maatregelen voor die dat percentage voor het jaar 2020 naar 38 brengen.

Lees meer