Aardgas nodig voor ambitieuze klimaatdoelstellingen

Inzet op aardgas en een hogere CO2-prijs zijn onontbeerlijk voor de optimale ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (o.a. biomassa en wind op zee) en het behalen van CO2-reductiedoelstellingen, aldus het Energie-Forum NL (EFNL), een bedrijvenplatform waar DONG Energy, EBN, Eneco, GasTerra, Gasunie, GDF SUEZ en Shell lid van zijn. Het onderzoeksrapport waarop deze conclusie is gebaseerd, is uniek, omdat het een gedetailleerde analyse van de specifieke Nederlandse energiesituatie koppelt aan ambitieuze klimaatdoelen tot 2030 (40% reductie) en 2050 (80% reductie).

Lees meer

Groningen proeftuin voor energiesystemen van de toekomst

Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en
-transport. Noord-Nederland speelt hierop in door het Energy Transition Center (EnTranCe) op te zetten. Deze proeftuin op energiegebied brengt bedrijfsleven, ondernemers en onderwijsinstituten bij elkaar om gezamenlijk te werken aan de energievoorziening van morgen.

Lees meer