Nederlandse implementatie Europese richtlijn dierproeven

Nu de Europese dierproevenrichtlijn is vastgesteld, is om tot een goede implementatie in Nederland te komen nog veel werk nodig, zowel van de overheid als van belanghebbenden die zich inzetten voor het onderzoek of juist tegen het gebruik van dieren. Op 20 april 2011 heeft het ministerie van VWS de stakeholders geraadpleegd, onder wie de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Lees meer