Doorbreek onzichtbaarheid huiselijk geweld

De vrouwenopvang voert op 8 september landelijke actie voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Onder het motto ‘11 % van alle vrouwen draagt ‘m (een zonnebril) ook als de zon niet schijnt” vragen slachtoffers van huiselijk geweld en medewerkers van de

Start 3jarig Programma MeeDoen! Sport en Bewegen voor kwetsbare mensen

De Federatie Opvang heeft het meerjarenprogramma MeeDoen! ontwikkeld. Met dit programma kunnen cliënten van de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd & begeleid wonen beter meedoen in de maatschappij. Er wordt gestart met een driejarig programma Sport en Bewegen. Tijdens de overheidsreceptie op de Olympische Winterspelen in Vancouver heeft staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend gemaakt dit initiatief te steunen en hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.