Oudere van nu leeft ongezonder dan die van vroeger

De 65-plussers van tien jaar geleden leefden gezonder dan die van vandaag. Dat de laatsten toch ouder worden dan die anno 2002, komt door de vooruitgang van de medische wetenschap. Zonder deze zouden onze levensverwachting afnemen. Deze uitspraken deed Evelyn Finnema op vrijdag 2 november 2012 in de schouwburg van Leeuwarden.

Populatiegebonden bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg, ja of nee?

Stel, een grote, regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGz) ontvangt haar geld voor 2013 op basis van indicatoren van de populatie die zij bedient, bijvoorbeeld omvang, leeftijds- en geslachtomvang en (op basis van thans reeds bekend epidemiologisch onderzoek) te verwachten problematiek.

Zij wordt geacht in 2013 het gehele pakket van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ te bieden. Ze mag zelf beslissen of zij eigen bijdragen heft of niet. Wat ze bespaart mag ze voor de helft in 2014 besteden aan activiteiten die binnen haar missie passen.

Gynaecoloog beledigt eerstelijnsverloskundigen

“Thuis bevallen is hartstikke mooi, maar het is afgelopen met de flauwekul”, deze woorden sprak de Leidse hoogleraar gynaecologie Jan van Lith uit in de Volkskrant van woensdag 9 mei 2012. Hij is lid van het vooraanstaande landelijke College Perinatale Zorg (CPZ). Binnen deze instantie beheert hij de zware portefeuille Kwaliteitsbeleid.

Standby tarief en eigen bijdragen: oplossing voor spoedposten

Stel, in een spoedpost zijn een huisartsenpost en een Spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis opgegaan. De gezamenlijke organisatie ontvangt een standby tarief per inwoner uit het verzorgingsgebied. De spoedpost ontvangt dat bedrag ongeacht het aantal patiënten dat zij ontvangt.

Daarnaast ontvangt de organisatie van elke patiënt een eigen bijdrage van twintig euro. Dat kan zonder gevaar voor de volksgezondheid zo blijkt uit twee studies: patiënten met spoedklachten laten zich niet weerhouden door zo’n bedrag om naar de spoedpost te gaan.

‘Pil van Drion is geen kosten besparende innovatie’

Zorgpaden, taakherschikking, shared saving, telemedicine zijn kosten besparende zorginnovaties. Hoort in dit rijtje ook de Pil van Drion? Deze vraag kreeg ondergetekende van een oudere heer uit het publiek na een lezing op vrijdagavond 27 april 2012.

Barbie, heldin van de geboortezorg

Op RTL5 verschijnt wekelijks de reality soap “Barbie gaat trouwen”. Na “Oh Oh Cherso” vertellen de zwangere Barbie en haar vriend wat hun de afgelopen week is overkomen. Twee scènes kregen grote waardering vanuit de geboortezorg.

In de eerste vraagt de vriend om samen een sigaretje op te steken. Waarop Barbie uitsnikt dat zij niet mag roken van de dokter. De tweede scène is vergelijkbaar. Barbie slaat een glas bier af, dat haar vriend haar aanbiedt.