Diabetes? Dan veel vertraging bij rijbewijsverlenging

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft in vier maanden tijd 260 meldingen gekregen van mensen die problemen ondervinden met het verlengen van het rijbewijs. Doordat ze aangeven diabetes te hebben, komen ze in een woud van regels en formulieren terecht waardoor de rijbewijsverlenging veel frustratie oplevert en veel geld kost. Onnodig, vindt DVN. Inmiddels heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dit signaal van DVN ontvangen. Beide organisaties werken samen aan verbeteren van de procedures.

Proactieve samenwerking rondom diabetes in de gezondheidszorg

De implementatie van de zorgstandaard Diabetes is onvoldoende, zo concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie acht het noodzakelijk dat de zorggroepen de Zorgstandaard Diabetes verder implementeren zodat de kwaliteit van de zorg voor diabetespatiënten verbetert, zo blijkt uit het rapport wat recentelijk is verschenen.

Combinatietherapie GLP-1 analoog met insuline wordt langer vergoed

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft bericht ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid dat de combinatietherapie GLP-1 analoog met insuline langer vergoed wordt. Deze vergoeding geldt alleen voor mensen die voor 1 mei 2011 met deze therapie zijn begonnen; voor hen zou de vergoeding per 1 januari 2012 aflopen. DVN is erg blij met dit nieuws; de inspanningen achter de schermen hebben een mooie vrucht afgeworpen. DVN ziet uit naar een snelle beslissing over de definitieve vergoeding van de therapie voor deze groep patiënten en voor de groep die na 1 mei ook gebaat zou zijn geweest met deze therapie.

SugarkidsClub Stranddag op zaterdag 10 september

Op zaterdag 10 september 2011 is er weer een Sugarkids Stranddag. Na het daverend succes van vorige jaren biedt Diabetesvereniging Nederland ook dit jaar weer alle kinderen met diabetes de kans om te komen spelen op het strand.