Uitbreiding zorg aangeboren hartafwijkingen in Deventer

Patiënten met aangeboren hartafwijking worden voortaan niet alleen door de kindercardioloog maar ook door een congenitaal cardioloog uit Groningen gezien. Hierdoor is in Deventer de zorg voor kinderen én volwassenen met meer complexe hartafwijkingen mogelijk.

Al jaren komt er een kindercardioloog uit Groningen naar Deventer om er zorg dicht bij huis te bieden. Nieuw is dat nu ook de congenitaal cardioloog van het UMCG, dr. P.G. Pieper, naar Deventer komt. Recent werd een overeenkomst getekend die voorziet in 4 tot 6 spreekuren per jaar in het Deventer Ziekenhuis.

Hand Diagnostisch Centrum in Deventer

Het Deventer Ziekenhuis begint maandag 2 april 2012 met een Hand Diagnostisch Centrum waar patiënten voor allerlei hand- en polsklachten terechtkunnen.

Het centrum komt er mede op verzoek van de huisartsen omdat zij 1 loket wilden waarnaar ze hand- en polspatiënten kunnen verwijzen voor nader onderzoek en behandeling.

Deventer Ziekenhuis opent Oncologisch Centrum

Patiënten met darmkanker worden vanaf 20 maart 2012 door het multidisciplinair team behandeld en begeleid in het Oncologisch Centrum Deventer in het Deventer Ziekenhuis.

Het Deventer Ziekenhuis richt zich op brede basiszorg, maar wil daarnaast excelleren op E-Health en oncologie. Met deze bedoeling is het Oncologisch Centrum Deventer(OCD) opgericht.

Opleidingsmarkt in Deventer Ziekenhuis

Op vrijdag 16 maart 2012 is er een opleidingsmarkt voor de scholieren uit het voorgezet onderwijs. Zij kunnen tussen 16.00 tot 20.00 uur kennismaken met het leren en werken in de het Deventer Ziekenhuis.

Ziekenhuis bekijkt overdadig medicijngebruik

Op 1 maart 2012 start het polyfarmacie spreekuur in het Deventer Ziekenhuis. Twee specialisten gaan bij patiënten, die veel medicijnen gebruiken, na of dat niet minder en beter kan. Het gebruik van veel medicijnen is niet zonder risico.

Zo neemt de kans op bijwerkingen toe naarmate het aantal medicijnen stijgt. Ook krijgen sommige patiënten moeite met het slikken van steeds maar meer pillen, waardoor ze mogelijk niet meer zo therapietrouw zijn. Tot slot kan er een pakket aan medicijnen ontstaan die beter niet samen kunnen worden gebruikt.

Werken bij de leukste

Hoewel het Deventer Ziekenhuis ze nu niet heeft, gaat het straks lastig vervulbare vacatures aan de m/v brengen met een strip. Het doemscenario wordt vaak genoemd: over enkele jaren zorgt de vergrijzing voor een grote krapte op de arbeidsmarkt. Vooral in de zorg zal het moeilijk zijn aan personeel te komen. De ziekenhuizen in deze regio hebben daar nu nog geen last van. Sterker nog: door bezuinigingen vervallen er soms zelfs arbeidsplaatsen. ‘Toch zal dat over een tijdje anders zijn’, weet woordvoerder Rob van Putten. In het Westen zie je nu al dat de specialistische functies weer moeilijk te vervullen zijn.’

Uniek uitwisselingsproject: Deventer verpleegkundigen aan de slag in Ede

Deze week werken vier verpleegkundigen van het Deventer Ziekenhuis in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Later gaan Edese verpleegkundigen naar hun collega’s in Deventer. De verpleegkundigen willen zo ervaringen uitwisselen. In het ziekenhuis lopen de verpleegkundigen in hun eigen uniform en werken volledige diensten mee. Patiënten in Ede kunnen dus worden geholpen door een verpleegkundige uit Deventer.