Voor vlinders is het voorjaar begonnen

Maandag 24 februari 2014 was het zover: het was relatief zacht, de zon scheen op veel plaatsen en de voorjaarsvlinders kwamen tevoorschijn.

Vlinder, Kleine vos, Nymphalis urticaeDe kleine vos (Aglais urticae) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae.

Vijf soorten zijn er waargenomen, maar de kleine vos was verreweg de meest gemelde vlinder.

Komend weekend: vlinders tellen op het Pieterpad

De Vlinderstichting en het Nivon houden op 20 en 21 augustus 2011 voor de vierde maal het vlinderwandelweekend. De bedoeling is dat alle vlinders op het Pieterpad van Pieterburen tot de Sint Pietersberg, geteld worden in één weekend.

Weinig vlinders: reden tot zorg?

Afgelopen weekend werden er tijdens de tuinvlindertelling in heel Nederland vlinders geteld. Het aantal vlinders dat is geteld ligt behoorlijk wat lager dan voorgaande jaren. Gaan onze vlinders zo hard achteruit? Of is er iets anders aan de hand?

“Nieuwe uitsterfgolf vlinders op komst”

“De plannen voor extreme bezuinigingen op de natuur zullen leiden tot het verdwijnen van vlindersoorten”, waarschuwt Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting, in zijn nieuwjaarstoespraak.