Nieuwe generatie senioren wil autonomie behouden

Het aantal ouderen in onze samenleving groeit hard en de babyboom generatie die nu met pensioen gaat, versterkt dit effect. Langer zelfstandig en onafhankelijk blijven wonen appelleert aan de wens van de nieuwe senioren om zolang mogelijk autonoom te blijven. Bovendien voorziet men in de zorg de komende jaren een groot tekort aan personeel.

Lees meer