Whisky is grootste stijger

De consumptie van gedistilleerde dranken is in 2010 nagenoeg hetzelfde gebleven als het voorgaande jaar. Er is een lichte stijging waar te nemen van 0,5 %. De verkoop kwam daarmee uit op 65 miljoen liter. De verkoop van premixdranken, die niet zijn meegenomen in deze 65 miljoen liter, is wel gedaald van 9,4