Doe mee aan een online enquête over bezuinigingen, integriteit en werk

Uit (internationale) onderzoeken en signalen lijken de huidige bezuinigingen invloed te hebben op de integriteit van medewerkers en het integriteitsbeleid van organisaties.

Om daar meer zicht op te krijgen, zijn alle medewerkers en bestuurders van harte uitgenodigd om op negen stellingen te reageren. Bijvoorbeeld over de toename of juist afname van het aantal meldingen over (vermeende) integriteitsschendingen.

Lees meer

Leerlingendaling.nl over gevolgen en oplossingen minder leerlingen

Op de website leerlingendaling.nl vinden scholen van primair en voortgezet onderwijs voortaan informatie over de gevolgen van de leerlingendaling en handvatten om hiermee om te gaan. Dit digitale handboek is een initiatief van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling en omarmd en financieel ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.

Het Netwerk en de sociale partners willen zo scholen op tijd bewust maken van de vaak grote gevolgen van de leerlingendaling. Ook speelt de internetsite in op vragen en dilemma’s van scholen en reikt de site oplossingsrichtingen aan met behulp van goede praktijkvoorbeelden.

Lees meer