Medewerkers ziekenhuizen kennen Raad van Toezicht niet

Bestaande regelingen om risicovolle situaties te melden zijn onbekend en Raden van Toezicht in ziekenhuizen staan op té grote afstand van de medewerkers. Mede daardoor worden misstanden niet gemeld en kunnen Raden van Toezicht niet goed functioneren.

Akkoord einbod CAO Universitair Medische Centra

Leden van CNV Publieke Zaak, de CMHF en de ACOP zijn in grote meerderheid akkoord met het eindbod van de vereniging van UMC’s voor een nieuwe CAO UMC. CNV Publieke Zaak en deze bonden gaan de CAO ondertekenen.

Ethiek moeilijk bespreekbaar voor werknemers Kinderopvang

Vermoeden van misbruik, slecht functionerende collega’s of minder kwaliteit door marktwerking. Deze dilemma’s komen aan de orde in het door vakbond CNV Publieke Zaak uitgegeven boek ‘Ethische dilemma’s in de kinderopvang‘. In het door Gert-Jan Jansen geschreven boek staan interviews met medewerkers en

Voorstel CNV Publieke Zaak: Kinderopvang in BIG-register

CNV Publieke Zaak stelt voor pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang onder het BIG-register te laten vallen. Dit naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam. In een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid legt CNV Publieke Zaak uiteen waarom medewerkers in de Kinderopvang onder de Wet