Daan Hoefsmit voorzitter Raad van Bestuur van het CIZ

De Raad van Toezicht van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft Daan Hoefsmit met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur. Hoefsmit nam deze functie bij het CIZ al waar vanaf oktober 2010.

Daling nieuwe aanvragen AWBZ-zorg met 18%

Het kenniscentrum van het CIZ heeft de trends in de AWBZ-zorg tussen 2007 en 2009 in kaart gebracht. Een van de opvallendste conclusies is dat het kabinetsbesluit om de toegang tot de AWBZ-zorg te verscherpen effect sorteert. In 2009 is het aantal nieuwe aanvragen voor AWBZ-zorg 18% gedaald ten opzichte van 2008. Dit heeft te maken met de beleidsregels van VWS waarin strengere eisen zijn gesteld om in aanmerking te komen voor begeleiding in de AWBZ (de ‘pakketmaatregelen 2009’).

Zelf AWBZ-zorg aanvragen via website CIZ groot succes

Opvallend veel mensen maken sinds begin 2010 gebruik van een nieuwe mogelijkheid om AWBZ-zorg aan te vragen. Dit kan nu gemakkelijk vanuit huis via de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In de maand januari maakten ruim 2300 mensen gebruik van deze mogelijkheid.

CIZ publiceert CIZ Indicatiewijzer versie 3.0

Vanaf 1 januari 2010 gelden de nieuwe Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS. Naar aanleiding hiervan is de CIZ Indicatiewijzer – de toelichting op deze Beleidsregels – aangepast. Op 30 december publiceert het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) de CIZ Indicatiewijzer versie 3.0 op zijn website.