Daling nieuwe aanvragen AWBZ-zorg met 18%

Het kenniscentrum van het CIZ heeft de trends in de AWBZ-zorg tussen 2007 en 2009 in kaart gebracht. Een van de opvallendste conclusies is dat het kabinetsbesluit om de toegang tot de AWBZ-zorg te verscherpen effect sorteert. In 2009 is het aantal nieuwe aanvragen voor AWBZ-zorg 18% gedaald ten opzichte van 2008. Dit heeft te maken met de beleidsregels van VWS waarin strengere eisen zijn gesteld om in aanmerking te komen voor begeleiding in de AWBZ (de ‘pakketmaatregelen 2009’).

Lees meer

CIZ publiceert CIZ Indicatiewijzer versie 3.0

Vanaf 1 januari 2010 gelden de nieuwe Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS. Naar aanleiding hiervan is de CIZ Indicatiewijzer – de toelichting op deze Beleidsregels – aangepast. Op 30 december publiceert het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) de CIZ Indicatiewijzer versie 3.0 op zijn website.

Lees meer