Conclusies op basis van Citoscore

De onderzoekers van het SCP hebben op basis van onder meer de scores op de Eindtoets van Cito de conclusie getrokken dat de resultaten van het basisonderwijs niet beter zijn geworden. Vervolgens is een discussie ontstaan over de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is om op basis van Eindtoetsscores uitspraken te doen over het onderwijsniveau. In die discussie worden beweringen gedaan over de Eindtoetsscore die niet juist zijn. Cito legt graag uit hoe die score tot stand komt.

Lees meer