Gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur?

Beleidsmakers zijn alert op de (schadelijke) effecten die dieren, milieu en natuurverschijnselen kunnen hebben op de menselijke gezondheid.

Maar de vraag andersom: welke schade de huidige gezondheidszorg toebrengt aan dieren en natuur wordt in beleidskringen echter zelden gehoord. Moet in het volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en natuur?

Lees meer