Turkse burgers in Nederland niet verplicht tot inburgeren

De Centrale Raad van Beroep beslist in een uitspraak van 16 augustus 2011 dat Turkse burgers in Nederland niet wettelijk verplicht zijn tot inburgering. De Centrale Raad van Beroep vindt dat die verplichting om in te burgeren voor Turkse burgers in strijd is met

Gemeente verantwoordelijk opvang van een illegaal kind en zijn moeder

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 30 mei 2011 dat de gemeente Amsterdam op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) voorlopig verantwoordelijk is voor de opvang van een illegaal in