Klant centraal bij CAK

Het CAK zet de klant centraal in haar ontwikkelingen. In 2010 is onder andere samen met de Nationale ombudsman gewerkt aan de begrijpelijkheid van de beschikkingen. Ook is de algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor het eerst uitgekeerd.