Reactie Boaborea op FNV-rapport “Ziekmakende verzuimbureaus”

Privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens is een groot goed, dat door bedrijfsartsen en arbodiensten wordt bewaakt en conform de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Werkgevers doen er goed aan enkel zaken met gecertificeerde arbodiensten te doen.

Lees meer

Aanbesteden: dat kan makkelijker en beter

Een goede voorbereiding verbetert de re-integratie. Eerst goed nadenken over de problematiek en de uitvoering betrekken bij de voorbereiding. Dat zijn enkele succesfactoren bij het beter en makkelijker aanbesteden. Tijdens een seminar hebben medewerkers van gemeenten en re-integratiebedrijven met elkaar gedeeld wat er goed gaat en beter kan in de samenwerking.

Lees meer