Steeds meer wethouders gescreend op integriteit

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Daarna zal een groot aantal nieuwe wethouders aantreden. In steeds meer gemeenten wordt er voor gekozen om de kandidaat-wethouders te screenen op integriteitsrisico’s. Berenschot ontwikkelde een scan om risico’s in kaart te brengen.

Platform Industriële Incidentbestrijding opgericht

De petrochemische industrie geeft een impuls aan het bestrijden van industriële incidenten. Dat gebeurt door de oprichting van Stichting Platform Industriële Incidentbestrijding. In die stichting werkt de petrochemische industrie samen met de brandweer en bedrijven om grootschalige en complexe incidenten beter te kunnen bestrijden.

Dienend leiderschap vergroot kans op succesvol veranderen

Als leidinggevenden zich tijdens verandertrajecten dienend opstellen en helder communiceren, neemt bij hun medewerkers de bereidheid om te veranderen toe. Dienend leiderschap vergroot de kans op succesvolle veranderingen. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht door adviesbureau Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het werd gehouden onder klantcontactcentra van veertig gemeenten.

Tijdig anticiperen op externe omstandigheden bepaalt succes ziekenhuizen

Succesvolle ziekenhuizen zijn proactief bezig met strategische keuzes. Zij wachten niet op een acute noodzaak, maar anticiperen op externe omstandigheden en zijn op tijd met het nemen van maatregelen. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de publicatie Second opinion. Ziekenhuisstrategieën tegen het licht. Dit boek bevat een weerslag van het onderzoek dat Berenschot