1 op 3 ziekenhuizen draait met operationeel verlies

Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan met de ziekenhuissector. Uit de BDO-benchmark Ziekenhuizen 2013 blijkt dat de 77 ziekenhuizen in het onderzoek over 2012 gezamenlijk een positief resultaat van € 283,6 miljoen hadden, ofwel een toename van 9,4% (€ 24,5 miljoen) ten opzichte van 2011.

BDO-Benchmark-Ziekenhuizen

Het rendement (het resultaat als percentage van de opbrengsten) nam in 2012 eveneens licht toe, van 2,0% naar 2,1%. Het beeld kantelt dramatisch als het resultaat wordt gecorrigeerd voor het (tijdelijke) transitiebedrag dat de overheid in 2012 heeft ingesteld om ziekenhuizen de tijd te geven zich aan te passen aan grote wijzigingen in de sector.

Lees meer

Rode cijfers dreigen voor algemene ziekenhuizen

Een groot aantal algemene ziekenhuizen in Nederland komt zonder aanvullende maatregelen vrijwel zeker in de rode cijfers. Continuïteit kan alleen worden gewaarborgd door intensiever samen te werken met andere ziekenhuizen en overige zorginstellingen en bedrijfseconomische aspecten te laten meewegen bij de beslissing om bepaalde diensten wel of niet te verlenen. Dat zeggen de onderzoekers van … Lees meer