BaakVandaag: Ondernemen in de Zorg

De patient nu echt centraal! Van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG). De zorgsector mag zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling verheugen: wachtlijsten, versnipperd jeugdzorg, verschraalde voorzieningen in de ouderenzorg, marktwerking en nieuwe bekostigingsmethoden.