Kind met astma kijkt uit het raam naar spelende kinderen.

Laat kinderen vrij ademen

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen in Nederland. Elke dag belanden zeven kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis.   “Een longziekte heeft veel invloed op een kind, het gezin en de omgeving. Sporten, spelen of naar school gaan: wat voor andere kinderen logisch is, is dat niet voor een kind met een longziekte”,

Longfonds wil kapotte longen repareren

Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) slaat in de wetenschap een nieuwe weg in: naast voorkomen en behandelen van longziekten, is de tijd rijp om kapotte longen te repareren. Dat geeft een nieuw toekomstperspectief aan duizenden Nederlanders met longziekten. Longen zijn bij een longziekte vaak onherstelbaar beschadigd. Wetenschappers zetten de eerste stappen naar longherstel met behulp van stamcellen.

Hogere leeftijdsgrens tabak: eerste stap naar gezond tabaksbeleid

Gezondheidsorganisaties zoals KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Astma Fonds zijn blij dat staatssecretaris Martin van Rijn de leeftijdgrens voor het kopen van sigaretten wil verhogen van 16 naar 18 jaar. De maatregel is pas effectief als deze onderdeel is van een samenhangende aanpak: ook rookvrije horeca, schoolterreinen en hogere accijnzen horen daarbij. De gezondheidsorganisaties complimenteren de staatssecretaris en bieden van harte hun hulp aan.

Welk rookbeleid verkiest de politiek?

Nederland kiest: de rookvrije horeca, vergoeding voor stoppen met roken in het basispakket en hogere accijns op tabak. Op deze drie onderwerpen heeft de Alliantie Nederland Rookvrij de visie van tien politieke partijen naast elkaar gelegd op de website www.hollandsmokefree.nl. De Alliantie is van mening dat Nederland moet weten dat er op dit terrein iets te kiezen valt.

Studie bij kinderen: meer paracetamol, meer astma

Hoe meer paracetamol kinderen slikken, hoe vaker zij astmatische klachten hebben. Dat blijkt uit nieuw Spaans onderzoek. Paracetamol is de meest gangbare behandeling van koorts bij kinderen. Onder kinderen is astma de grootste chronische ziekte, meldt het Astma Fonds (binnenkort Longfonds).

Longonderzoek valt met elektronische neus in prijzen

De Nederlandse uitvinder van de ‘elektronische neus’ die longziekten kan opsporen, krijgt 13 april 2012 de NRS Science Award. Deze wetenschappelijke prijs van 10.000 euro wordt uitgereikt aan de Amsterdamse onderzoekster Niki Fens, tijdens de Longdagen in Utrecht.

Dit nieuwe congres over longen en longziekten sluit zaterdag 14 april 2012 af met de Publieksdag, waar iedereen gratis kan kennismaken met de laatste stand van de wetenschap in de longen.

Zitdaterechtin.nl – Consument onwetend over sigaret

Wat zit er nou eigenlijk in een sigaret? In Nederland word je als consument goed ingelicht over producten: er zijn energielabels voor huizen, bijsluiters voor medicijnen en keurmerken voor gezonde voeding. Maar wat weten we van sigaretten?

Nagellakremover – Zit dat echt in een sigaret?

In andere landen is meer openheid over de samenstelling van tabaksproducten. Dat is voor het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) reden om op zoek te gaan, samen met de Keuringsdienst van Waarde.