Ouderen geven Wmo nog geen voldoende

De tevredenheid onder ouderen over de uitvoering van lokale Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is tamelijk laag. Dat blijkt uit een enqu(ee)te van ouderenbond ANBO waaraan ruim 550 senioren hebben deelgenomen. Er is dus werk aan de winkel voor de nieuwe gemeenteraden.

Lees meer