Goede zorg efficiënter met hogere tevredenheid cliënten

Om te komen tot duurzame zorgoplossingen voor de toenemende zorgvraag op langere termijn heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een inventarisatie gemaakt van de regels die in de zorg wellicht niet nodig zijn. De vermindering van de regeldruk moet meer kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid opleveren. Om de mogelijkheden te onderzoeken om de bureaucratie in de langdurige zorg weg te nemen, is het experiment regelarme zorg van start gegaan.

Lees meer

Allerzorg levert bijdrage aan regelarme en kostenbesparende zorg

Eén van de kenmerken van de Nederlandse gezondheidszorg is dat deze gebonden is aan regels, welke de basis vormen voor declaraties, contractering, verantwoording en toezicht. Dit gaat ten koste van de directe zorg aan de mensen die deze zorg zo hard nodig hebben.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het experiment ‘regelarme instellingen’ in het leven geroepen om een einde te maken aan overbodige administratieve lasten in de zorg. Allerzorg hoort bij de 28 zorginstellingen die een experiment mogen gaan doen.

Lees meer