Oratie: ook migrant is klant in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg moet ook de migrant als klant worden behandeld, stelt hoogleraar Vluchtelingen en gezondheid Walter Devillé in zijn oratie op vrijdag 4 december aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem zijn er ongewenste verschillen tussen allochtonen en autochtone Nederlanders in gezondheid en gebruik van gezondheidszorg.

Lees meer

Euthanasie bij pasgeborenen vraagt om nieuwe richtlijnen

Tot september 2009 is er slechts één melding geweest van actieve levensbeëindiging bij een pasgeborene. Dit lijkt niet te kloppen met de werkelijkheid. Deze meldingen blijven waarschijnlijk achterwege, omdat de huidige richtlijnen niet aansluiten bij de praktijk van het medisch handelen bij ernstig zieke pasgeborenen.

Lees meer

Zorgverzekeraars onaangenaam verrast door verhoging solvabiliteitsvereisten

Naar aanleiding van de recente besluitvorming over het risicovereveningssysteem 2010 is door het Ministerie van Financiën besloten om de solvabiliteitsvereisten voor de zorgverzekering te verhogen met 1 procentpunt. Deze verhoging kwam voor de zorgverzekeraars volledig uit de lucht vallen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dan ook direct gereageerd met een brief aan De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën. Voor het eerst wordt nu afgeweken van de geldende solvabiliteitseis van 8% zoals deze geldt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet. Dit zonder voorafgaand overleg en zonder dat kennis kon worden genomen van de daarvoor ingebrachte argumenten.

Lees meer